CZAS NA LAS z firmą Yves Rocher – 23 400 drzew!

CZAS NA LAS z firmą Yves Rocher – 23 400 drzew!

22 kwietnia 2021

Wiosną 2021 dzięki zaangażowaniu firmy Yves Rocher Polska oraz wsparciu Fundacji Yves Rocher sadziliśmy drzewa na terenie Zakładu Lasów Poznańskich oraz Beskidu Niskiego osiągając łączny wynik 23 400 nowych drzew.


Yves Rocher dla środowiska 

W 1991 r. syn założyciela marki YR, Jacques Rocher, powołał do życia Fundację Yves Rocher działającą na rzecz ochrony środowiska. Od 2007 roku Fundacja rozpoczęła działania w zakresie sadzenia drzew. Owocem tych działań był osiągnięty niedawno cel posadzenia 100 milionów drzew do końca 2020 roku! Idea sadzenia na całym świecie nadal jest kontynuowana przez firmę, teraz w ramach nowej inicjatywy pod nazwą: Plant for Life. Jej celem jest posadzenie 35 milionów drzew do 2025 roku – w tym wyzwaniu wspieramy Yves Rocher. Z zaplanowanych na ten rok 34 tysięcy nowych drzew na terenie Polski, tej wiosny posadziliśmy już 23 400 sadzonek! Sadzenie na terenie Zakładu Lasów Poznańskich

Na tereny leśne administrowane przez Zakład Lasów Poznańskich wprowadzane są rodzime gatunki drzew i krzewów leśnych dostosowane do siedlisk przyrodniczych, na których mają docelowo stworzyć dojrzałe drzewostany. Wprowadzany jest tam szeroki wachlarz gatunków w celu uniknięcia powstawania monokultur oraz w celu wzbogacenia bioróżnorodności na tym terenie. Sukcesywne uzupełnianie nasadzeń zapewnia ciągłość występowania zbiorowisk leśnych oraz zabezpiecza przed ich wylesieniem. 

Na terenie ZLP posadziliśmy 10 900 drzew,

a tym samym dołożyliśmy cegiełkę do realizacji głównych celów, jakie stawiają sobie Lasy Poznańskie: utrzymanie zasobów leśnych, wzmocnienie ich odporności na zachodzące zmiany klimatyczne oraz uzyskanie możliwie dużej bioróżnorodności jak na warunki miejskie. 


Zadrzewienia śródpolne w Beskidzie Niskim

Szczególną cechą obszarów rolniczych i pastewnych Beskidu Niskiego jest monokultura oraz brak zadrzewień śródpolnych i tzw. miedz. 

We współpracy z lokalnymi rolnikami posadziliśmy na tym obszarze 12 500 drzew,

tworząc pasy graniczne między polami, charakteryzujące się udziałem roślinności biocenotycznej. Tego typu zadrzewienia i zakrzewienia wspierają populacje dzikich zapylaczy, drobnych ssaków i ptaków, a także regulują stosunki wodne.  Mają także znakomity wpływ na ograniczanie erozji gleby, chronią przed silnymi wiatrami oraz oddziaływują korzystnie na wielkość plonów z sąsiednich upraw. 


Planowane nasadzenie jesienne z Yves Rocher

Jesienią tego roku planujemy posadzenie 10 600 sadzonek na terenie Gminy Lewin Kłodzki. Tereny leśne stanowią tam ponad połowę powierzchni, z czego 60 % to jednogatunkowe drzewostany świerkowe, które w ostatnich kilku latach atakowane są przez szkodliwe owady – kornika drukarza oraz gatunki mu towarzyszące: drukarczyk, czterooczak świerkowy i rytownik pospolity. W wyniku ich działalności doszło do wielkoobszarowego zamierania borów świerkowych na terenie Gminy. Aby zapobiec degradacji siedliska należy jak najszybciej odnowić drzewostan na tym terenie, dlatego też zamierzamy wspomóc Gminę we wprowadzaniu wielogatunkowego drzewostanu , głównie liściastego z niewielkim udziałem drzew iglastych. Wzmocni to odporność zakładanych drzewostanów, a także zwiększy bioróżnorodność. Dodatkowo planowane w przyszłości dosadzanie krzewów jako domieszek biocenotycznych poprawi warunki bytowe wielu zwierząt, między innymi ptaków, drobnych ssaków, a zwłaszcza dzikich owadów zapylających.


Dziękujemy firmie Yves Rocher oraz Fundacji Yves Rocher za nieocenione wsparcie, dzięki któremy wspólnie możemy sadzić drzewa, wzmacniać bioróżnorodność i zapobiegać wylesieniu!

Aktualności