Posadziliśmy 1500 drzew dzięki współpracy z Caterpillar Foundation oraz OTP

Posadziliśmy 1500 drzew dzięki współpracy z Caterpillar Foundation oraz OTP

14 kwietnia 2024

Problem inwazji obcych gatunków roślin nadal jest często bagatelizowany i wręcz zaniedbywany. Tymczasem ekspansja roślin, które nie należą do lokalnego krajobrazu, nabiera niepokojących rozmiarów. Razem z Fundacją Caterpillar i One Tree Planted wzmocniliśmy szeregi rodzimej przyrody!

Gatunki inwazyjne stają się coraz bardziej niebezpieczne. 

Rosnący problem z pojawianiem się roślin, których gwałtowne rozprzestrzenianie się może zagrażać lokalnemu środowisku, jest traktowany nadal bardzo lekko nawet przez przyrodników. Badania jednak pokazują, że gatunki inwazyjne istotnie zagrażają bioróżnorodności, dlatego też przed przystąpieniem do sadzenia drzew, w ramach akcji we współpracy z Fundacją Caterpillar oraz One Tree Planted podjęliśmy się usuwania inwazyjnej czeremchy amerykańskiej.

Obszar na terenie gminy Radomyśl, na którym zaplanowaliśmy nasadzenie, okazał się wąskim pasem pomiędzy sosnowymi skrawkami lasu. Spodziewać by się można, że skoro po obu stronach rosną sosny, to drzewa te dość sprawnie zagarną niezadrzewioną ziemię. Okazało się jednak, że teren zajęła czeremcha amerykańska, co jest przykładem sprawności gatunków inwazyjnych. 

Usuwanie gatunków inwazyjnych może być koniecznością w walce o utrzymanie bioróżnorodności.

Likwidacja obcych gatunków roślin często jest trudna i uciążliwa, dlatego tak istotna jest profilaktyka i wczesna interwencja Podstawą jest oczywiście niewprowadzanie do środowiska roślin obcego pochodzenia. Niestety, wiele gatunków trafia do środowiska przez przypadek, a nasiona, niczym inwazyjne bomby z opóźnionym zapłonem potrafią latami oczekiwać w glebie na korzystne warunki do rozrostu. Dlatego tak ważną rolę odgrywają działania, które wspierają lokalną przyrodę, jak np. sadzenie rodzimych gatunków drzew.

Nauka potwierdza, że sadząc rodzime gatunki drzew, skutecznie walczymy z gatunkami inwazyjnymi.

Badania pokazują, że wypełnianie przestrzeni roślinami właściwymi dla danej lokalizacji ogranicza rozprzestrzenianie się gatunków inwazyjnych. Obce rośliny, nawet jeśli pojawią się na takim terenie, to z mniejszą intensywnością i nie będą stanowiły już tak znaczącego zagrożenia. 

Po usunięciu inwazyjnej czeremchy amerykańskiej, na terenie gminy Radomyśl w ramach akcji z Caterpillar Foundation i One Tree Planted  posadziliśmy następujące gatunki:

  • brzoza brodawkowata - 500 sztuk
  • dąb bezszypułkowy - 800 sztuk
  • czereśnia ptasia - 100 sztuk
  • lipa drobnolistna - 100 sztuk

Budowanie świadomości nt. zagrożenia ze strony gatunków inwazyjnych jest ważnym elementem eko edukacji. 

W akcji, która miała miejsce 12 kwietnia 2024 r., udział wzięli uczniowie 7 i 8 klas lokalnej szkoły podstawowej oraz dwoje wolontariuszy firmy Caterpillar z oddziału w Janowie Lubelskim. 

Wydarzenie wzbogacone zostało o teoretyczne wsparcie oraz warsztaty ekologiczne. Uczniowie mogli m.in. samodzielnie zbudować budki dla ptaków dziuplaków.


Serdecznie dziękujemy Fundacji Caterpillar za niegasnący zapał we wspieraniu przyrody oraz otwartość na zmiany w podążaniu ścieżką zrównoważonego rozwoju. 

Dziękujemy także One Tree Planted za współpracę w zalesianiu naszego kraju oraz doceniamy wysiłek uczniów i aktywną postawę podczas całego wydarzenia. 

Aktualności