Posadziliśmy 8400 drzew w 8 różnych gminach dzięki współpracy z siecią sklepów Auchan!

Posadziliśmy 8400 drzew w 8 różnych gminach dzięki współpracy z siecią sklepów Auchan!

12 maja 2024

Od 2 października do 26 listopada 2023 r. w sklepach sieci Auchan można było symbolicznie posadzić drzewo, przekazując mikrodatek na rzecz naszej Fundacji. Zebrane w ten sposób fundusze przeznaczyliśmy na sadzenie rodzimych gatunków drzew w 8 wybranych gminach na terenie całego kraju. Wsparcie programu Czas na las. Posadź drzewo! było możliwe poprzez rozwiązanie Donateo dostępne na terminalach płatniczych w sklepach Auchan. 

Posadzone drzewa będą służyć mieszkańcom gmin, które wyraziły chęć współpracy i zgodziły się na zalesianie swoich terenów. 

Drzewa ufundowane dzięki wsparciu klientek i klientów sklepów sieci Auchan posadziliśmy na terenach gmin, które nie miały możliwości samodzielnego sfinansowania takich nasadzeń. Głównym celem całej akcji było wsparcie bioróżnorodności, dlatego też do nasadzeń wybrane zostały rodzime gatunki drzew, a skład gatunkowy został dobrany adekwatnie do warunków konkretnego siedliska. W niektórych przypadkach drugim istotnym celem było przyspieszenie odnowy terenów zdegradowanych, które na dodatek ulegały inwazji obcych gatunków roślin. Kilkukrotnie w inicjatywę udało się zaangażować lokalne społeczności, a także uczniów placówek edukacyjnych. 

Dzięki funduszom zebranym podczas jesiennej akcji wiosną br. posadziliśmy 8400 drzew w 8 różnych lokalizacjach.


Łeba - 1000 drzew

Utrzymanie różnorodności biologicznej jest kluczowe nie tylko dla przetrwania ekosystemów oraz zrównoważonego rozwoju naszej planety, ale także dla dobrobytu ludzkości. Różnorodność biologiczna wspiera stabilność ekosystemów, ponieważ im większa różnorodność gatunków, tym większa jest odporność ekosystemów na zakłócenia i zmiany środowiskowe, co jest niezwykle istotne w dobie globalnej zmiany klimatu. Badania naukowe potwierdzają, że sadzenie rodzimych gatunków drzew dobranych do warunków danego siedliska to efektywna strategia wspierania bioróżnorodności. 

W Łebie posadziliśmy: 

 • buk zwyczajny - 500 sztuk, 
 • dąb szypułkowy - 450 sztuk,
 • czeremcha zwyczajna - 50 sztuk.‌Chojnice - 1000 drzew

Sadzenie drzew w Sternowie na terenie gminy Chojnice odbyło się z udziałem lokalnych mieszkańców. Razem z ochotnikami posadziliśmy 1000 drzew na terenie, który kilka lat temu ucierpiał wskutek nawałnicy. Dzięki tej akcji zniszczony obszar szybciej zamieni się w piękny bioróżnorodny las, a dużą pomocą w tej przemianie będzie gwarancja opieki nad sadzonkami ze strony gminy. 

W Chojnicach posadziliśmy:

 • brzoza brodawkowata - 200 sztuk,
 • lipa drobnolistna - 150 sztuk,
 • buk zwyczajny - 100 sztuk, 
 • dąb szypułkowy - 550 sztuk.


Sękowa - 1000 drzew

W ramach wsparcia lokalnej przyrody na terenie gminy Sękowa posadziliśmy 1000 rodzimych dębów. Niestety, choć dęby uważane są powszechnie za “bardzo polskie drzewa”, świadomość społeczna, które gatunki faktycznie są rodzime, jest bardzo niska. Dużą popularnością cieszy się niezmiennie dąb czerwony (Quercus rubra), którego liście zachwycają jesienią, przebarwiając się na intensywnie czerwony kolor. Dąb czerwony rośnie szybko i jest odporniejszy od naszych rodzimych dębów, a ponadto nie ma w Europie naturalnego wroga, który mógłby w jakimkolwiek stopniu zahamować jego ekspansję, dlatego też obecnie zaliczany jest do roślin inwazyjnych. 

Do nasadzenia na terenie gminy Sękowa wybraliśmy dąb szypułkowy (Quercus robur), który jest rodzimym gatunkiem, a jego jesienne liście także zachwycają kolorem brunatnej czerwieni.


Mieścisko - 1000 drzew

Sadzenie drzew na terenie gminy Mieścisko przypadło na Dzień Lasów i Pierwszy Dzień Wiosny. Akcję  tej lokalizacji wsparli uczniowie kl. 7a Szkoły Podstawowej w Mieścisku oraz pracownicy gminy. W związku z obecnością uczniów wydarzenie wykorzystaliśmy także do edukacji na tematy związane z ochroną klimatu. 

Na terenie gminy Mieścisko posadziliśmy: 

 • grab pospolity - 200 sztuk,
 • lipa drobnolistna - 200 sztuk,
 • brzoza brodawkowata - 100 sztuk,
 • dąb szypułkowy - 500 sztuk.


Zabierzów - 1000 drzew

W przedsięwzięciu na terenie gminy Zabierzów wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej w Brzeziu. Uczniowie klas młodszych uprzątnęli okoliczny teren, a młodzież po krótkim instruktażu podjęła się samodzielnego sadzenia.

Razem z uczniami posadziliśmy: 

 • wiąz szypułkowy - 200 sztuk,
 • olcha czarna - 500 sztuk,
 • lipa drobnolistna - 100 sztuk,
 • grab pospolity- 100 sztuk,
 • buk zwyczajny - 50 sztuk,
 • brzoza brodawkowata - 50 sztuk.


Dzwola - 1000 drzew

Pozostawienie tzw. nieużytków naturze wydaje się mądrą decyzją, jednak coraz częściej ingerencja w naturalną sukcesję okazuje się potrzebna. Ze względu na działalność ludzką nieużytki oraz lasy często potrzebują wsparcia w odtwarzaniu lokalnych ekosystemów, utrzymaniu bioróżnorodności i ograniczaniu ekspansji gatunków roślin inwazyjnych. Aby uniknąć zagarnięcia terenu przez obce gatunki i wspomóc lokalną przyrodę na terenie gminy Dzwola posadzimy następujące rodzime gatunki drzew: 

 • olcha czarna - 300 sztuk,
 • wiąz szypułkowy - 250 sztuk,
 • brzoza brodawkowata - 150 sztuk,
 • lipa drobnolistna - 100 sztuk,
 • czereśnia ptasia - 50 sztuk, 
 • buk zwyczajny - 150 sztuk. 


Radomyśl - 1000 drzew

Problem inwazji obcych gatunków roślin ciągle jest niedoszacowany i bagatelizowany, a tymczasem obce gatunki już dawno wymknęły się spod kontroli. W walce o rodzimą przyrodę istotną przeszkodą jest niska świadomość społeczna. Wiele osób nadal nie rozumie zagrożenia, jakie niesie wprowadzanie do środowiska roślin pochodzących z innych regionów naszego globu. Dlatego też nawet drobne działania wspomagające rodzimą przyrodę mają istotne znaczenie zarówno dla przyrody, jak i dla budowania wiedzy na temat kluczowych problemów w dobie globalnej zmiany klimatu.  Przed posadzeniem drzew na terenie gminy Radomyśl podjęliśmy się usuwania inwazyjnej czeremchy amerykańskiej, która niezalesiony teren opanowała znacznie szybciej aniżeli rodzime gatunki drzew. 

W tej lokalizacji posadziliśmy: 

 • olcha czarna - 200 sztuk,
 • wiąz szypułkowy - 200 sztuk,
 • brzoza brodawkowata - 250 sztuk,
 • dąb szypułkowy - 300 sztuk,
 • czereśnia ptasia - 50 sztuk.


Wieliszew - 1400 drzew

Ostatnie nasadzenia w ramach współpracy z siecią sklepów Auchan miało miejsce na terenie gminy Wieliszew, gdzie korzenie zapuszczać będzie aż 1400 sadzonek. Drzewa, które zostały tam posadzone, będą wspierały odnowę zniszczonych terenów porolnych. Dzięki temu zabiegowi z czasem teren zamieni się w bioróżnorodny las, przyciągnie zwierzęta i pozwoli na dalszą ekspansję drzew właściwych dla naszego lokalnego środowiska. 

Na terenie gminy Wieliszew posadziliśmy: 

 • dąb szypułkowy - 400 sztuk,
 • brzoza brodawkowata - 300 sztuk,
 • lipa drobnolistna - 300 sztuk,
 • klon polny - 100 sztuk,
 • klon zwyczajny - 100 sztuk,
 • jarząb zwyczajny - 200 sztuk.

Serdecznie dziękujemy wszystkim klientom i klientkom sieci sklepów Auchan, którzy dokonując zakupów, wsparli projekt Czas na las i przekazali mikrodatek na rzecz naszej inicjatywy! 

Dziękujemy także partnerom, czyli Fundacji Donateo oraz sieci sklepów Auchan, bez których akcja nie mogłaby zaistnieć.