Stwórzmy ogród w Tyńcu – posadź jabłonie i lipy

Stwórzmy ogród w Tyńcu – posadź jabłonie i lipy

10 lipca 2021

Opactwo Benedyktynów w Tyńcu, to najstarszy istniejący klasztor w Polsce, o prawie 1000-letniej tradycji. Każda epoka odcisnęła w tym miejscu swój ślad, dlatego dziś możemy podziwiać zarówno romańskie kapitele, jak gotyckie krużganki czy barokowe wyposażenie kościoła. Jednak dziedzictwo tego miejsca, to nie tylko mury, ale niezwykle genius loci łączące położenie, krajobraz, architekturę z funkcją, tradycją i duchowością.


Dziś i Ty możesz zostawić tu swój ślad! Posadź z nami drzewa!

Stałym elementem klasztoru było również gospodarstwo, obejmujące m.in. ogród, sad, stawy  rybne, browar, winnice, ule itp. W wyniku kasaty klasztoru działalność ta została przerwana, ale pozostały przestrzenie, takie jak ogród dolny - założenie w kształcie dzwonu z czasów barokowych. Z oryginalnego układu zachowało się niewiele, ale analiza ogrodów klasztornych oraz zachowanych śladów w Tyńcu pozwoliło na zaprojektowanie ogrodu łączącego jego historyczny charakter ze współczesnymi funkcjami. Stąd m.in. w projekcie jabłonie, gdyż były one stałym elementem w sadzie klasztornym przez wieki oraz lipy, sadzone w opactwie w czasach nowożytnych. Prowadząc projekt rewitalizacji ogrodów klasztornych nawiązujemy do długiej tradycji, patrząc jednocześnie w przyszłość. Tak jak my obecnie możemy chronić się cieniu lip zasadzonych przez opata Floriana Janowskiego w latach 70. i 80. XVII wieku, tak chcemy sadzić drzewa z myślą o kolejnych pokoleniach.  

Klasztor w Tyńcu usytuowany urokliwie na wapiennym wzgórzu nad Wisłą jest świadkiem burzliwej polskiej historii, w której odbijają się jak w zwierciadle dzieje opactwa, które przechodziło zarówno przez momenty sławy i potęgi, jak i ruiny i zapomnienia. "Długie trwanie" klasztorów pomimo zmiennych czasów, daje poczucie stałości i przekazywania z pokolenia na pokolenie uniwersalnych wartości, a więc i Twoje drzewo będzie tam rosło długo i szczęśliwie.