Wspólnie z Euronet Polska posadziliśmy 1000 drzew w Radomiu

Wspólnie z Euronet Polska posadziliśmy 1000 drzew w Radomiu

24 kwietnia 2024

Bioróżnorodność odgrywa kluczową rolę w życiu ludzi na wielu poziomach. Pierwszym istotnym aspektem jest zapewnienie stabilności i zrównoważonego rozwoju naszych społeczeństw. 

Dzięki różnorodności ekosystemów i gatunków roślin oraz zwierząt mamy dostęp do bogactwa naturalnych zasobów, takich jak żywność, woda pitna, leki czy materiały budowlane. To z kolei przekłada się na naszą zdolność do przetrwania i rozwijania się jako gatunku. Ponadto, bioróżnorodność ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa żywnościowego. Różnorodność genetyczna wśród roślin uprawnych i hodowlanych pozwala na adaptację do zmieniających się warunków środowiskowych i klimatycznych, co z kolei zapewnia stabilne dostawy żywności.

Jak wspierać bioróżnorodność sadząc drzewa?

Działalność człowieka znacząco wpłynęła na stan przyrody, m.in drastycznie zubażając liczebność oraz różnorodność gatunków roślin i zwierząt. Dotychczas bardzo powszechne było przekonanie, że rozmaitość i zróżnicowanie życia, które nas otacza, nie ma istotnego znaczenia i ludzkość starała się wyrównać i ujednolicić świat wokół siebie. Aktualnie wiemy już, że różnorodność jest nie tylko piękna, ale także niebywale cenna, dlatego ochrona bioróżnorodności powinna być jednym z najważniejszych celów dla ludzkości.

Sadzenie drzew to efektywna strategia ochrony bioróżnorodności. 

Do głównych zagrożeń bioróżnorodności oprócz globalnej zmiany klimatu zaliczyć możemy obce gatunki inwazyjne, które często dominują i wypierają rośliny naturalnie występujące na danym terenie. Nowe badania jednak donoszą, że sadząc rodzime gatunki drzew, możemy jednocześnie wspierać bioróżnorodność i ograniczać ekspansję obcych roślin. 

Organizując akcję sadzenia drzew razem z firmą Euronet Polska, zdecydowaliśmy się na posadzenie nektarodajnych drzew biocenotycznych, które poprawią bazę żerową zwierzyny, a dodatkowo podniosą estetykę krajobrazu. 

Wspólnie z grupą wolontariuszy firmy Euronet Polska 23 kwietnia na terenie Radomia posadziliśmy 1000 rodzimych gatunków drzew. Były to:

  • Jarząb pospolity (Sorbus aucuparia)

  • Grusza pospolita (Pyrrus communis)

  • Dzika jabłoń (Malus sylvestris)

  • Czereśnia ptasia (Prunus avium)

  • Czeremcha zwyczajna (Padus avium)

  • Dereń jadalny (Cornus mas)

  • Głóg (Crataegus L.)

Wydarzenie wspierał wegetariański catering PoTrava.pl.

Dziękujemy firmie Euronet Polska za cenny wkład w ochronę środowiska i wsparcie programu Czas na las. Doceniamy także pełną zaangażowania postawę wolontariuszy i mamy nadzieję, że wydarzenie zachęci wszystkich uczestników do innych zielonych aktywności. 

Aktualności