Posadziliśmy 1000 drzew i krzewów w gminach Izabelin oraz Toszek

Posadziliśmy 1000 drzew i krzewów w gminach Izabelin oraz Toszek

14 November 2023

Sadzenie rodzimych gatunków drzew na terenach dwóch gmin było możliwe dzięki współpracy z naszymi partnerami!

Wylesianie pociąga za sobą poważne konsekwencje na wielu poziomach.

Wylesianie jest jedną z przyczyn globalnej zmiany klimatu i utraty różnorodności biologicznej.
Około 10% lasów na świecie, czyli obszar większy niż Unia Europejska, został utracony w wyniku wylesiania w ciągu ostatnich 30 lat. Około 10% lasów na świecie zostało zdegradowanych lub zdefragmentowanych. Choć nie jest to zjawisko nowe, przybiera na sile, a tempo zniszczeń jest alarmujące i pociąga za sobą poważne, negatywne skutki społeczne, gospodarcze i środowiskowe, zarówno lokalnie, jak i globalnie.

Po co sadzić drzewa, skoro w Polsce mamy coraz więcej lasów?

Według oficjalnych danych lasów w Polsce przybywa, jednak warto zaznaczyć, że są to głównie lasy gospodarcze, które od lasów pierwotnych i naturalnych różnią się diametralnie.
Lasy gospodarcze to „hodowla drzew”, czyli powierzchnie leśne, które powstają głównie w celu pozyskiwania surowca drzewnego. Z założenia pod względem różnorodności biologicznej są to ekosystemy bardzo ubogie.
Polska potrzebuje lasów naturalnych, lasów o wysokim poziomie różnorodności biologicznej oraz licznych terenów zielonych w miastach i okolicach miast.

Natura potrzebuje naszego wsparcia.

Sadzenie drzew może wydawać się niepotrzebną ingerencją, zwłaszcza na terenach poza miastem, gdzie liczymy na samodzielną regenerację przyrody. Jednak aktualnie, często taka interwencja jest konieczna, by wesprzeć bioróżnorodność oraz powstrzymać ekspansję obcych gatunków roślin.
Ponadto, nowe badania pokazują, że sadzenie drzew przyspiesza regenerację obszarów zielonych, a im więcej gatunków posadzimy, tym będzie ona szybsza.

1000 sadzonek w dwóch lokalizacjach!

Akcje sadzenia drzew to nie tylko wsparcie dla środowiska. Wydarzenia mają znacznie szerszy wymiar i przynoszą mniej zauważalne korzyści. Dla uczestników to często ciekawa przygoda i nowe wyzwanie. Warto także pamiętać o tym, że aktywność fizyczna w kontakcie z naturą jest jedną z najlepszych form wspierania zdrowia fizycznego oraz psychicznego. 

Akcja sadzenia z wolontariuszami przebiegała w dwóch lokalizacjach:

  •  Toszek - 24.20.2023 r.


Wspólnie posadziliśmy 500 rodzimych gatunków roślin.
Były to: dąb szypułkowy, brzoza brodawkowata, lipa drobnolistna, czereśnia ptasia, modrzew europejski oraz kalina koralowa.
W akcję na terenie gminy Toszek zaangażował się także urząd miejski. W imieniu samorządu p. Ewelina Czyżowicz oraz p. Piotr Kunce posadzili kilka sadzonek.

  •  Izabelin - 25.10.2023 r.


 


Wspólnie posadziliśmy 500 rodzimych roślin.

Były to m.in.: dąb szypułkowy, buk zwyczajny, czeremcha zwyczajna, kalina koralowa, kruszyna pospolita.

Serdecznie dziękujemy wolontariuszom za wsparcie projektu „Czas na las” i cenny wkład w walkę o lepszy klimat!