4150 drzew z okazji 95 urodzin firmy Caterpillar

4150 drzew z okazji 95 urodzin firmy Caterpillar

07 April 2021

W kwietniu w ramach współpracy z amerykańską organizacją One Tree Planted, zasadziliśmy 4150 sadzonek w miejscowości Łazy, w gminie Książ Wielki. Okazja? 95 lat firmy Caterpillar!


Firma Caterpillar za pośrednictwem działającej w jej ramach Fundacji Caterpillar połączyła siły z organizacją One Tree Planted by posadzić drzewa w 95 krajach całego świata do wiosny 2022 roku. Drzewa zostaną posadzone w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Brazylii, Indiach, Australii i w wielu państwach Europy, w tym w Polsce. W ramach swojej strategii Fundacja koncentruje się na odtwarzaniu lokalnych ekosystemów, aby pomóc społecznościom stać się silniejszymi i bardziej zrównoważonymi. 


Owocem współpracy Fundacji Caterpillar i One Tree Planted będzie 290 tysięcy posadzonych drzew w 95 krajach na całym świecie. Działania te mają na celu przywrócenie 250,9 ha ziemi oraz skompensowanie 7 tysięcy ton CO2 rocznie. „Nasza współpraca z One Tree Planted to nie tylko sadzenie drzew – to część większej podróży przyczyniającej się do przywrócenia lasów, czystszego powietrza i wody, stabilizacji gleby, poprawy bioróżnorodności i nie tylko” – mówi o akcji Asha Varghese, prezes Fundacji Caterpillar. 


Wkład Fundacji Aeris Futuro w projekt organizacji One Tree Planted

Nasza Fundacja miała możliwość włączyć się w międzynarodowy projekt i dzięki współpracy z organizacją One Tree Planted oraz wsparciu firmy Caterpillar posadziliśmy 4150 drzew w miejscowości Łazy, w gminie Książ Wielki w województwie małopolskim. Obszar zasadzenia pokrył powierzchnię około 1 ha. Mimo pogodowych przeszkód, które okres nasadzenia rozciągnęły w czasie, przy wsparciu wolontariuszy udało nam się posadzić sadzonki trzynastu gatunków drzew, takich jak: dąb bezszypułkowy, dąb szypułkowy, grab pospolity, lipa drobnolistna, klon pospolity, brzoza brodawkowata, leszczyna pospolita, osika, klon jawor, jabłoń, jesion, grusza i wiąz. 

Zielone korytarze 

Celem naszego nasadzenia było stworzenie zielonego korytarza, czyli pasa zieleni pomiędzy obszarami rolnymi. Ten rodzaj sadzenia odgrywa bardzo ważną rolę w zwiększaniu różnorodności biologicznej. Kiedy drzewa rosną, stają się miejscem życia wielu gatunków zwierząt. Niektóre gatunki ptaków wymagają bardzo specyficznych miejsc lęgowych, zbudowanych z krzaków o średniej wysokości, do których drapieżniki mają ograniczony dostęp. Badania pokazują, jak ważne są nasadzenia tego typu dla tworzenia żerowisk dla ptaków i zwiększania populacji owadów. Gatunki drzew, które zostały wprowadzone zostały starannie dobrane tak, aby jak najlepiej spełniały funkcje biocenotyczne. Oprócz drzew owocowych wybraliśmy gatunki pyłkujące i nektarne. Przedstawiona strategia pokazuje, że nie tylko obecność roślin pożytecznych dla pszczół jest warunkiem ich obecności. Bardzo ważny jest również rozkład tych zasobów w czasie, dlatego wybraliśmy gatunki roślin tak, aby maksymalnie wydłużyć okres kwitnienia. Od wczesnej wiosny z kwitnieniem klonu w maju do lipy w czerwcu i lipcu. Wprowadzając dwa różne gatunki lipy (drobnolistny i grubolistny) dodatkowo wydłużony został okres kwitnienia o dwa tygodnie. Nasze działania pozwolą na skompensowanie emisji około 311 ton CO2.

Nasadzenia śródpolne z korzyścią dla wody

Jedną z funkcji nasadzeń śródpolnych jest oczyszczanie wody poprzez ograniczenie dopływu nawozów do rzek i następująca po tym eutrofizacja. Substancje biogenne zawarte w nawozach, głównie azot i fosfor, powodują eutrofizację wód powierzchniowych, co oznacza nadmierną produkcję biomasy w postaci glonów i sinic. Pasy nasadzeniowe są w stanie wychwytywać biogeny z wody przedostające się przez strefy zasięgu ich systemów korzeniowych. W wodach podziemnych pod koronami drzew stwierdzono spadek zawartości azotanów aż o 97%, a fosforanów o 25%. Pasy nasadzeniowe zmniejszają także stężenie metali ciężkich i innych szkodliwych związków chemicznych, w tym pozostałości pestycydów.


Serdecznie dziękujemy Fundacji Caterpillar i organizacji One Tree Planted za możliwość posadzenia 4150 drzew w ramach współpracy i wzięcia udziału w tak ważnym projekcie. Dziękujemy wolontariuszom za poświęcony czas w sadzeniu drzew!