6500 drzew dzięki współpracy z Yves Rocher

6500 drzew dzięki współpracy z Yves Rocher

02 May 2023

Razem z Yves Rocher Foundation odtwarzamy prawidłowy drzewostan w gminie Lewin Kłodzki. Sadzenie gatunków drzew zgodnych z warunkami siedliska na miejscu uszkodzonych i usuniętych drzew świerkowych to jedno z rozwiązań, które istotnie wspiera przywracanie prawidłowego składu gatunkowego w Parku Narodowym Gór Stołowych, jak i w jego otulinie. 


Przywracanie naturalnego charakteru drzewostanów stanowi fundamentalne zadanie Parku Narodowego Gór Stołowych.

Narodowy Park Gór Stołowych to oczywiście bogactwo fauny i flory, ale przede wszystkim fascynujące formacje skalne i intrygujące labirynty, które można eksplorować.

Wskutek działalności człowieka w Parku Narodowym Gór Stołowych aż 78% lasów zajmują drzewa świerkowe, co niesie za sobą znaczące konsekwencje dla ekosystemu tego obszaru. Przywracanie naturalnego charakteru lasom w Parku wymaga sztucznej ingerencji, która obejmuje nie tylko przebudowę drzewostanów, ale także ochronę młodych sadzonek przed zwierzętami.

Antropogeniczne monokultury świerkowe niosą ze sobą wiele negatywnych skutków dla przyrody w PNGS oraz w otulinie Parku.

Świerczyny na terenie parku i jego okolic wyhodowane zostały z odmian, które nie są przystosowane do warunków w Polsce, dlatego często padają ofiarą czynników naturalnych. Na tych obszarach warstwa gleby jest dość płytka, a świerki tworzą powierzchniowy system korzeniowy, co sprawia, że silne wiatry powodują znaczne straty w drzewostanach. Ponadto lasy świerkowe stworzone przez działalność człowieka charakteryzują się niską różnorodnością roślinną. Zazwyczaj tworzą one jednowarstwowe drzewostany bez rozwiniętego podszytu.

Na pogarszający się stan drzewostanów świerkowych istotny wpływ ma także rosnące zanieczyszczenie powietrza. Poważnym zagrożeniem, często wspominanym w mediach, okazał się kornik drukarz, dla którego osłabione lasy okazały się doskonałym miejscem do życia i gwałtownego rozwoju.

Razem z Yves Rocher Foundation odtwarzamy prawidłowy drzewostan w gminie Lewin Kłodzki.

Jednym z rozwiązań, które istotnie wspiera przywracanie prawidłowego składu gatunkowego w PNGS,  jak i w jego otulinie jest sadzenie gatunków drzew zgodnych z warunkami siedliska.

Aby wesprzeć gminę w odtwarzania naturalnego charakteru lasów na początku maja 2023 r. dzięki Yves Rocher Foundation posadziliśmy aż 6500 drzew w gminie Lewin Kłodzki!

Drzewa posadzone zostały w dwóch lokalizacjach.

Jerzykowice:

  • jodła 500 szt.
  • buk 500 szt.
  • klon 400 szt.
  • dąb 500 szt.

Gołaczów:

  • jodła 3000 szt.
  • buk 600 szt.
  • klon 500 szt.
  • dąb 500 szt.

Obecnie, jednym z najpoważniejszych wyzwań, jakie stoją przed życiem na naszej planecie, jest spadek bioróżnorodności.

Losy naszej planety są nierozerwalnie związane z bioróżnorodnością. Im bardziej zróżnicowany jest ekosystem, tym sprawniej działa. Bioróżnorodność zapewnia większą stabilność i odporność ekosystemów oraz zapewnia nam wiele bardzo cennych usług ekosystemowych niezbędnych do życia.

Praktyka sadzenia rodzimych gatunków drzew stanowi istotny wkład w zachowanie różnorodności biologicznej, a w przypadku gminy Lewin Kłodzki nabiera jeszcze większego znaczenia.

Współpracujemy z Yves Rocher już prawie 14 lat!

Yves Rocher to prężnie rozwijająca się firma kosmetyczna, która priorytetowo traktuje kwestie troski o środowisko. Już w 1989 roku marka ta stała się pionierem w Europie, rezygnując z testowania swoich produktów na zwierzętach. Jej kosmetyki opierają się na starannie dobranych składach, które wykluczają szkodliwe tworzywa sztuczne i silikony na rzecz wysokiej jakości olejów roślinnych. Yves Rocher wybiera formuły, które osiągają najwyższe wyniki pod względem biodegradowalności, a także aktywnie promuje przyjazne dla środowiska opakowania.

Fundacja Yves Rocher działa na rzecz ochrony środowiska od 1991 r, a od 2007 roku zajmuje się również sadzeniem drzew. W ramach nowej inicjatywy pod nazwą: Plant for Life zaplanowała posadzenie  35 milionów drzew do 2025r.   

Dziękujemy Yves Rocher za niegasnące zaangażowanie w program „Czas na las” i aktywne wspieranie bioróżnorodności.

Doceniamy ogromny wkład wniesiony w działania na rzecz klimatu!