BGK – "Drzewa Uznania" zamiast pucharów i dyplomów

BGK – "Drzewa Uznania" zamiast pucharów i dyplomów

30 May 2023

Dzięki współpracy z BGK aż 300 drzew będzie rosło na terenach miejskich, także w okolicach placówek edukacyjnych i domów dziecka!

Docenienie ze strony pracodawcy jest jednym z najważniejszych czynników znacząco wpływających na wzrost satysfakcji z wykonywanych obowiązków zawodowych.
Poziom satysfakcji zwiększa się, kiedy dodatkowo forma uznania jest także działaniem, które przynosi korzyści dla środowiska oraz dla innych ludzi.

„Drzewo Uznania” innowacyjny pomysł zgodny z ideą less waste.

Przeważnie formę uznania stanowią różnorakie nagrody i pamiątkowe przedmioty jak np. statuetki, dyplomy, odznaki czy inne gadżety. Choć początkowo mogą cieszyć oko, finalnie często jedynie zbierają kurz na półce i ostatecznie nierzadko lądują w koszu. Także Bank Gospodarstwa Krajowego chcąc docenić swoich pracowników i partnerów, dotychczas podążał za głównym nurtem, wręczając podczas konferencji typowe przedmioty w ramach uznania. Podążając jednak za ideą zrównoważonego rozwoju, mając na uwadze środowisko, które tonie w morzu śmieci, BGK zdecydował się na radykalną zmianę i docenił swoich pracowników oraz partnerów… sadząc drzewa.

Innowacyjny pomysł, by nagrody zastąpić drzewami, jest inicjatywą, która niesie ze sobą wiele korzyści dla środowiska i dla ludzi, a tym samym potęguje poczucie satysfakcji u pracowników docenionych w ten sposób.

Autorka: Kinga Zembrzuska. Prywatne archiwum.

„Zadedykuj drzewko” to inicjatywa, która na kilku poziomach wspiera środowisko.

Drzewa Uznania” posadzone zostały wiosną tego roku głównie na terenach miejskich, także w okolicach placówek edukacyjnych oraz domów dziecka. Każde drzewo opatrzone zostało tabliczką z dedykacją, a pracownicy otrzymali pamiątkowe certyfikaty utrzymany w minimalistycznym stylu, wykonane z naturalnych materiałów, zgodnie z ideą less waste.

Strategia motywowania pracowników wybrana przez BGK przynosi korzyści dla środowiska nie tylko poprzez redukcję odpadów, ale także na wiele innych sposobów.


Posadzone drzewa będą rosły i cieszyły kolejne pokolenia, cały czas wspierając walkę z negatywnymi skutkami globalnej zmiany klimatu. Każde drzewo ma istotne znaczenie dla lokalnej bioróżnorodności, bez której utracimy rodzimą przyrodę, co jest ważne także dla naszych miast.

Drzewa w mieście stanowią podstawowy element zielonej infrastruktury i oferują znacznie więcej niż tylko cień w upalne dni czy poprawę estetyki krajobrazu. Odpowiednie planowanie urbanistyczne wykorzystujące w maksymalnym stopniu właściwości drzew może poprawić jakość życia w mieście na wielu poziomach egzystencji. Drzewa pomagają walczyć z efektem miejskiej wyspy ciepła, wspomagają walkę ze smogiem, redukują hałas, ale też przynoszą różnorakie korzyści dla zdrowia i samopoczucia mieszkańców.

Tereny zielone mają też szczególne znaczenie dla samopoczucia i rozwoju dzieci.
Badania pokazują, że u dzieci, które często przebywają w otoczeniu przyrody, można zaobserwować poprawę funkcjonowania kory przedczołowej, która jest odpowiedzialna za wiele procesów poznawczych. Dzięki temu dzieci osiągają lepsze wyniki w nauce, stają się bardziej odporne psychicznie i mniej zestresowane.

Obecność drzew dodatkowo może zapewnić materiał, który dzieci wykorzystają do zabawy i prac plastycznych. Korale z jarzębiny, „ludziki” z żołędzi czy „klonowe noski” od pokoleń przecież cieszą dzieci w każdym niemal wieku.

Drzewa posadzone zostały na terenie całej Polski.

Bank Gospodarstwa Krajowego to założony w 1924 roku polski bank rozwoju, którego misją jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski.  Został powołany ustawą do wspierania rządowych programów społeczno-gospodarczych oraz programów samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego.

W BGK skupiamy się na działaniach, które przybliżają nas do bycia liderem w programach na rzecz zrównoważonego rozwoju. Pomysł na Drzewa uznania zrodził się spontanicznie, ale odpowiadał na wieloletni problem działu marketingu. Cieszę się, że spotkał się z pozytywną i wspierającą reakcją kadry zarządzającej. Z informacji od dotychczasowych odbiorców Drzew Uznania wiemy, że wzbudzają zainteresowanie, a drzewka są faktycznie odwiedzane w przypisanych lokalizacjach. To bardzo satysfakcjonujące osobiście przyczynić się do wspierania projektów ESG. Zapraszam do inspirowania się naszym rozwiązaniem. – dodaje Kinga Zembrzuska, ekspertka ds. marketingu w BGK, pomysłodawczyni Drzew Uznania.

W ramach przedsięwzięcia „Drzewo Uznania” zrealizowanego razem z BGK  posadziliśmy 300 drzew w każdym województwie.

Wybraliśmy rodzime gatunki, odpowiednie dla siedliska, mając na uwadze maksymalne korzyści płynące z obecności danego gatunku. Drzewa będą cieszyć kolejne pokolenia, będą trwalsze i pomogą zachować więcej wspomnień niż gadżety, które szybko stają się pożeraczami miejsca i lądują zapomniane w pudle lub w śmietniku.

Dziękujemy za inspirującą współpracę, wsparcie programu „Czas na las” oraz budowanie ekologicznej świadomości wśród partnerów i pracowników!