CZAS NA LAS z firmą Kamikaze

CZAS NA LAS z firmą Kamikaze

11 June 2021

11 czerwca 2021 roku posadziliśmy wspólnie z pracownikami firmy Kamikaze 500 sadzonek drzew. Pracownicy w ramach wolontariatu zatroszczyli się o naszą planetę sadząc drzewa, głównie graby, jesiony i lipy, na obszarze siedliska permakulturowego - Dolina Mgieł.


“Dlaczego tak późno? W czerwcu się już przecież nie sadzi!” - powiedziałby każdy. Oczywiście jest to racja i sadzenie bardzo nietypowe. Niezwykłe jest jednak miejsce gdzie sadzimy, które zapewnia dobrą opiekę sadzonkom, podlewanie, osadzenie w żyznej glebie oraz ściółkowanie, które będzie wiązało wilgoć. Dzień po nasadzeniach przyszła również ulewa, która trwała całą noc, zatem jestem w miarę spokojny o najbliższe tygodnie posadzonych drzew. Miejmy nadzieję, że susza w tym roku nas nie dotknie. Sama akcja jest również cenna ze względu na budowanie świadomości osób, które normalnie są dość dalekie od tematów lasu, emisji CO2, rolnictwa regeneratywnego, czy nasadzeń śródpolnych. Mam nadzieję, że wolontariusze wynieśli solidną porcję wiedzy po tych działaniach i będą przekazywać ją dalej.” - mówi Marek Piątkowski, prezes Fundacji Aeris Futuro. 


Razem dla środowiska

Działania jakie podjęli Wolontariusze stanowią cenny wkład w zwiększanie bioróżnorodności i ochronę klimatu. Posadzone przez Pracowników drzewa pozwolą skompensować w przyszłości około 40 ton dwutlenku węgla, jak również wpłyną na ochronę środowiska poprzez poprawę stosunków wodnych na tamtejszym terenie, ochronę przed wiatrem i szybkim parowaniem. Działania firma Kamikaze są przykładem realizowania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu.


Dolina Mgieł

Dolina Mgieł to siedlisko permakulturowe, które znajduje się w miejscowości Gapinin, w województwie łódzkim. Siedliskiem permakulturowym nazywamy gospodarstwo, w którym natura działa sama i brak tam wkładu mechanicznego. Gospodarze Doliny Mgieł dążą, aby siedlisko było samowystarczalne pod względem żywieniowym, ale też energetycznym, oparte na infrastrukturze bazującej na odnawialnych źródłach energii i naturalnych materiałach. Takie gospodarstwo rozwija się we własnym tempie, czego długofalowym efektem jest duży i zdrowy plon.


Serdecznie dziękujemy pracownikom firmy Kamikaze za zaangażowanie się w pracę wolontaryjną, której owocem jest 500 nowych sadzonek drzew. Dziękujemy za poświęcony czas i chęć poprawy środowiska przyrodniczego.