Nasadzenie w Parku Narodowym Gór Stołowych z firmą P AND V

Nasadzenie w Parku Narodowym Gór Stołowych z firmą P AND V

30 April 2021

W Parku Narodowym Gór Stołowych brakuje lasów liściastych i mieszanych, aż 78% lasów zajmują drzewa świerkowe. Stąd wzięła się konieczność zmiany drzewostanu. W tych działaniach wsparła nas firma P and V, dzięki której w kwietniu br. zasadziliśmy na terenie PNGS aż 500 buków zwyczajnych!


Jakie działania na terenie Parku są konieczne?

Celem Parku jest przebudowa zniekształconych ekosystemów leśnych, która polega na przywróceniu równowagi między siedliskiem a biocenozą, czyli naturalnym zespołem populacji organizmów żywych danego środowiska. Aby tego dokonać, należy sztucznie inicjować przebudowę drzewostanów poprzez sadzenie rodzimych dla tego terenu gatunków drzew, m.in. jodły, buki, jawory oraz zadbać o ochronę sadzonek i młodych drzewek przed zwierzętami.

W naszej części Europy buk jest najlepiej przystosowanym do panujących warunków przyrodniczych drzewem liściastym.  Badania wykazały, że wyższy udział buka w drzewostanie świerkowym zwiększa jego stabilność i odporność na nieprzewidziane zjawiska. Dzięki takiej strategii nasadzeń uzyskujemy dużą korzyść, jaką jest znaczne obniżenie poziomu ryzyka utraty całego drzewostanu.

Urzekający klimat Parku Narodowego Gór Stołowych

Przed około 100 mln lat, terenem dzisiejszych gór był fragment wielkiego morza. Spływające rzeki powodowały, że materiał zwietrzelinowy osadzał się na jego dnie, co doprowadziło do utworzenia się trzech poziomów piaskowców: dolnego, środkowego i górnego. Unikalne rzeźby oraz głębokie szczeliny, labirynty, czy blokowiska skalne spowodowane erozjami piaskowców sprawiają, że Park Narodowy Gór Stołowych zachwyca swoim niepowtarzalnym krajobrazem.


Serdecznie dziękujemy firmie P and V za możliwość zasadzenia 500 drzew na tym cennym obszarze!