Posadziliśmy 1000 drzew razem z Fundacją Life Terra oraz firmą Adyen

Posadziliśmy 1000 drzew razem z Fundacją Life Terra oraz firmą Adyen

25 April 2024

Razem z Fundacją Life Terra oraz firmą Adyen posadziliśmy drzewa na terenach należących do gminy Wieliszew. Sadzenie rodzimych gatunków drzew odpowiednio dobranych do siedliska to strategia, która skutecznie wspiera lokalną przyrodę. Drzewa pomagają w odnowie lokalnych ekosystemów, zapewniając pokarm i schronienie dla innych organizmów.

Sadzenie drzew przynosi liczne korzyści zarówno dla środowiska, jak i dla lokalnych społeczności. 

Działalność człowieka przyczynia się do degradacji terenów zielonych na wielu poziomach. Jednym z globalnych, niedoszacowanych problemów naszych czasów są obce gatunki inwazyjne, które zagrażają naszej rodzimej przyrodzie i obniżają poziom różnorodności biologicznej. 

Niestety, do tej pory zdarzało się, że zalesianie np. gruntów porolnych często było przeprowadzane nieprawidłowo ze szkodą dla lokalnej przyrody. Grunty porolne obsadzane były obcymi gatunkami roślin, bądź monokulturami, nie brano także pod uwagę, jak na warunki środowiskowe wpłynie globalna zmiana klimatu. 

Sadzenie drzew pomaga przywracać bioróżnorodność. 

Sadzenie rodzimych gatunków drzew odpowiednio dobranych do siedliska to strategia, która skutecznie wspiera lokalną przyrodę. Drzewa pomagają w odnowie lokalnych ekosystemów, zapewniając pokarm i schronienie dla innych organizmów. Dodatkowo korzenie drzew zapobiegają erozji gleby i poprawiają jej strukturę, zwiększając zdolność do retencji wody, co jest szczególnie ważne w kontekście globalnej zmiany klimatu.

Sadzenie drzew ma również znaczenie dla lokalnych społeczności, gdyż zalesione obszary poprawiają estetykę krajobrazu, co może sprzyjać rozwojowi turystyki i rekreacji.

Razem z Fundacją Life Terra oraz firmą Adyen posadziliśmy drzewa na terenach należących do gminy Wieliszew.

18 kwietnia br. we współpracy z Fundacją Life Terra oraz holenderską firmą Adyen posadziliśmy rodzime gatunki drzew w gminie Wieliszew. Będą one wspierały proces odnowy obszaru, ale także zapobiegną rozprzestrzenianiu się obcych gatunków roślin. Choć naturalna sukcesja wydaje się lepszym rozwiązaniem niż sztuczne nasadzenia, coraz częściej ingerencja ludzka jest konieczna ze względu na rosnące w siłę gatunki inwazyjne, które zagarniają tereny sprawniej niż rodzime rośliny. 

Wspólnymi siłami razem z wolontariuszami Life Terra oraz Adyen posadziliśmy 1000 drzew  (Life Terra - 500 drzew, Adyen - 500 drzew):

  • dąb bezszypułkowy - 500 sztuk,
  • brzoza brodawkowata - 250 sztuk,
  • głóg jednoszyjkowy lub dwuszyjkowy - 50 sztuk,
  • klon zwyczajny - 50 sztuk,
  • jabłoń dzika - 50 sztuk,
  • wiąz pospolity - 100 sztuk.

Partnerem naszej akcji była działająca na terenie Europy fundacja, której misja jest zbieżna z celami naszej fundacji. Organizacja Life Terra nie tylko wspiera akcje sadzenia drzew oraz działania na rzecz klimatu, ale także zajmuje się edukacją i rozwija technologię monitorowania drzew.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za zaangażowanie oraz współpracę w miłej atmosferze. Łącząc siły i poszerzając obszar swoich działań, możemy zrobić jeszcze więcej dla naszej planety. 

News