Solidne wsparcie dla bioróżnorodności - 1000 drzew dzięki Zentiva Polska w Stężycy

Solidne wsparcie dla bioróżnorodności - 1000 drzew dzięki Zentiva Polska w Stężycy

07 April 2024

Razem z grupą składająca się z reprezentantów działów sprzedaży, supply chain, BEX, HR, hurtowni Zentiva Polska i komunikacji posadziliśmy na terenie Wspólnoty Gruntowej w Stężycy rodzime gatunki drzew, m.in. buki, olchy, dęby oraz czereśnie. 

Ochrona bioróżnorodności to kluczowa kwestia w walce z globalną zmianą klimatu.

Różnorodność biologiczna zwiększając odporność ekosystemów na zakłócenia i zmiany środowiskowe, przyczynia się do utrzymywania ich stabilności i tym samym jest kluczowa dla przetrwania środowiska, jakie znamy. Szczególną rolę w utrzymaniu bioróżnorodności oraz ochrony klimatu odgrywają lasy. Dlatego też ochrona i przemyślana odnowa ekosystemów leśnych stanowi ważny element w walce z negatywnymi skutkami globalnej zmiany klimatu.

Ochrona bioróżnorodności poprzez sadzenie rodzimych drzew jest efektywną strategią, która pozwala zmniejszyć inwazję gatunków obcych. 

Sadzenie rodzimych gatunków drzew, które zostały odpowiednio dobrane do warunków panujących na terenie wybranego siedliska, jest strategią ważną w walce z ekspansją obcych dla danego obszaru roślin. Wypełnienie terenu rodzimą roślinnością sprawia, że dla ekspansywnych gatunków obcego pochodzenia po prostu zostaje mniej miejsca w ekosystemach i tym samym ich rozprzestrzenianie się zostaje ograniczone. 

Dzięki współpracy z Zentiva Polska posadziliśmy następujące gatunki drzew:  

  • dąb szypułkowy - 200 sztuk

  • brzoza brodawkowata - 200 sztuk

  • wiąz szypułkowy - 100 sztuk

  • olsza czarna - 100 sztuk

  • lipa drobnolistna - 200 sztuk

  • klon jawor - 50 sztuk

  • klon zwyczajny - 100 sztuk

  • czereśnia ptasia - 50 sztuk


Akcje wspólnego sadzenia drzew budują świadomość jak ważna jest ochrona bioróżnorodności.

Akcje wspólnego sadzenia drzew to nie tylko pozytywne działanie na rzecz środowiska. Tego typu wydarzenia pomagają budować świadomość ekologiczną, która potem owocuje nie tylko w innych obszarach działalności zawodowej, ale także w życiu prywatnym. Dla wielu pracowników jest to ponadto zupełnie nowe doświadczenie, które w połączeniu z dodatkową wiedzą nierzadko pomaga w tworzeniu bardziej ekologicznego stylu życia. 

My już mamy swój milion, a Zentiva Polska postanowiła posadzić milion drzew do 2030 r. 

Trzymamy kciuki  i mamy nadzieję, że wspólnie posadzimy jeszcze wiele tysięcy drzew!

Serdecznie dziękujemy za owocną współpracę i zaangażowanie w walkę o lepszy klimat!