O nas

O nas

Jesteśmy polską organizacją pozarządową działającą od 2005 roku. Naszym celem jest  przeciwdziałanie zmianie klimatu, ochrona bioróżnorodności, edukacja ekologiczna, wspieranie rozwoju społeczności lokalnych oraz promocja zrównoważonego rozwoju.

 

Co robimy?

  • Sadzimy drzewa w ramach programu CZAS NA LAS.
  • Szacujemy ślad klimatyczny (carbon footprint) dla firm, urzędów, organizacji, szkół i osób prywatnych oraz wdrażamy działania ograniczające i neutralizujące emisję gazów cieplarnianych (carbon offsetting). 
  • Pomagamy w planowaniu i realizacji zielonych wydarzeń (sustainable events) i zeroemisyjnych wydarzeń (carbon neutral events).
  • Uczestniczymy w tworzeniu strategii CSR, raportów i kampanii społecznych oraz programów wolontariatu pracowniczego na rzecz zrównoważonego rozwoju.
  • Współpracujemy z instytucjami publicznymi, jednostkami samorządowymi, firmami, uczelniami oraz organizacjami pozarządowymi. 
  • Edukujemy społeczeństwo: prowadzimy warsztaty, szkolenia, konsultacje ekologiczne na temat przeciwdziałania zmianie klimatu, ochrony bioróżnorodności, wprowadzania w życie praktyk w duchu zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnej konsumpcji. Zabieramy głos w debacie publicznej.


Więcej o naszych aktualnych działaniach i realizowanych projektach znajdziesz na stronie AerisFuturo.pl