1500 drzew dzięki współpracy z Caterpillar Foundation oraz One Tree Planted

1500 drzew dzięki współpracy z Caterpillar Foundation oraz One Tree Planted

09 kwietnia 2024

Aby posadzić na terenie gminy Toszek 1500 rodzimych gatunków drzew, połączyliśmy siły z organizacjami One Tree Planted oraz Caterpillar Foundation, a także z lokalną szkołą podstawową. Wydarzenie wykorzystaliśmy do celów edukacyjnych - uczniowie mieli okazję poszerzyć wiedzę na temat znaczenia bioróżnorodności dla całej planety oraz oczywiście - poznać tajniki procesu poprawnego sadzenia drzew.

Metodą walki z gatunkami inwazyjnymi jest między innymi sadzenie drzew. 

Nie ma wątpliwości - natura ma moc samodzielnie poradzić sobie z antropogenicznymi zakłóceniami jej funkcjonowania. To prawda, że tereny pozostawione naturze w końcu zostaną zasiedlone, a przyroda odzyska równowagę. Dlaczego zatem sadzić drzewa, skoro natura może “posadzić je sama”?

Gatunki inwazyjne to ogromne zagrożenie dla bioróżnorodności.

Istotnym problemem w przypadku sukcesji naturalnej są gatunki inwazyjne, które już dawno przekroczyły granice miast. Zanim nasze rodzime gatunki drzew zdołają zasiedlić teren, często zostają wyprzedzone przez znacznie sprawniejsze w rozprzestrzenianiu się obce gatunki inwazyjne. Sadzenie drzew rodzimych pomaga ograniczyć inwazje obcych roślin, którym trudniej opanować tereny już wypełnione rodzimą roślinnością. Sadzenie rodzimych gatunków drzew to także wsparcie odporności i stabilności lokalnych ekosystemów. 

Gatunki inwazyjne rozmnażają się szybciej niż rodzime. 

Zmiany w środowisku takie jak np. zmniejszanie się populacji gatunków zwierząt, czy migracja zwierząt w poszukiwaniu pożywienia mogą sprawiać, że różne gatunki roślin mają problem z rozprzestrzenianiem się, ponieważ np. brakuje zwierząt, czy zjawisk, które do tej poty pomagały im w ekspansji. Ponadto w fazie początkowej gatunki inwazyjne często nie mają żadnych naturalnych wrogów i zanim pojawi się jakiś przeciwnik, dochodzi już do bardzo wyraźnej dominacji. W takiej nierównej walce rodzima przyroda często przegrywa. 

Walka z gatunkami inwazyjnymi i wspieranie bioróżnorodności to jeden z celów akcji sadzenia drzew. 

Umiejętne zaplanowanie nasadzeń wspiera lokalną bioróżnorodność, przyspiesza zalesianie i ogranicza ekspansję obcych rośli. Dlatego też podczas wydarzenia organizowanego razem z Caterpillar Foundation oraz One Tree Planted dnia 8.04.2024 r. posadziliśmy rodzime gatunki drzew, które mamy nadzieję, będą fundamentem pod piękny, różnorodny las. Były to: 

  • dąb szypułkowy - 400 sztuk

  • brzoza brodawkowata - 500 sztuk

  • dzika jabłoń - 100 sztuk

  • jarząb pospolity - 100 sztuk

  • klon zwyczajny - 200 sztuk

  • lipa drobnolistna - 200 sztuk

Uczniowie klasy VII po krótkim szkoleniu aktywnie brali udział w procesie sadzenia. Po krótkim relaksie uczniowie uczestniczyli w warsztatach ekologicznych, podczas których zbudowali budki dla ptaków oraz poszerzyli swoją wiedzę na temat m.in. różnorodności biologicznej i globalnej zmiany klimatu. 

Cenimy organizacje, które systematycznie wspierają przyrodę. 

Dzięki wielokrotnej współpracy z Caterpillar Foundation oraz One Tree Planted przeprowadziliśmy już bardzo wiele akcji sadzenia drzew, co jest ogromnym wkładem w walkę z globalną zmianą klimatu. 

Założona w 1952 roku Fundacja Caterpillar angażuje się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju na całym świecie, m.in. prowadząc działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Serdecznie dziękujemy Fundacji Caterpillar oraz One Tree Planted za udział w akcji sadzenia 1500 drzew i wsparcie programu Czas na Las. Dziękujemy też uczniom Szkoły Podstawowej w Toszku za zaangażowanie i pełną entuzjazmu podstawę!

Aktualności