650 drzew z firmą Caterpillar

650 drzew z firmą Caterpillar

28 May 2021

W maju wspólnie z pracowniczkami firmy Caterpillar posadziliśmy 650 drzew na obszarze siedliska permakulturowego Dolina Mgieł, położonego w miejscowości Gapinin w województwie łódzkim.


Czym jest permakultura?

Słowo „permakultura” pochodzi od angielskich słów permament (stały, ciągły) i agriculture (rolnictwo, uprawa) i oznacza stałą uprawę roli. W ogrodach permakulturowych rezygnuje się z jakiegokolwiek mechanicznego uprawiania roli i pozwala na działanie natury. Założeniem ogrodu permakulturowego jest to, że ogród będzie jak najbardziej zbliżony do naturalnego ekosystemu, w zgodzie z naturą. Filozofią prowadzenia ogrodu jest praca z, a nie przeciw naturze. Nic nie jest marnowane, a więc woda, rośliny, kompost są wykorzystywane wielokrotnie. Korzyści płynące z permakulturowych ogrodów są bardzo dużo, jednym z nich to harmonia jaka panuje w ogrodzie, przez co rośliny rosną w swoim tempie i wydają zdrowe duże plony. Takie ogrody uczą cierpliwości i pozwalają zrozumieć współzależności  zachodzące w przyrodzie. 

Ideą permakultury jest działania w zgodzie z trzema zasadami:

  1. Troszcz się o Ziemię

  2. Troszcz się o ludzi

  3. Dziel się nadmiarem

Dolina Mgieł – siedlisko permakulturowe

Dolina Mgieł – siedlisko permakulturowe położone jest nad rzeką Pilicą i przynależy do otuliny Spalskiego Parku Krajobrazowego. Znajduje się w obszarze Natura 2000. Ukształtowanie terenu siedliska, zajmującego obecnie 8 hektarów, jest zróżnicowane. Dominują tereny równinne, ale nie brak tam również piaszczystych pagórków. Krajobraz siedliska tworzą młodniki sosnowo-dębowo-topolowe, rozpościerające się otwarte tereny łąk i pastwisk, rzeka Pilica i sosnowy las. Ideą gospodarzy Doliny Mgieł jest stworzenie miejsca samowystarczalnego zarówno pod względem żywieniowym jak i energetycznym, siedliska opartego o niezależną infrastrukturą bazującą na naturalnych materiałach i odnawialnych źródłach energii. 

Obszar Doliny Mgieł znajduje się na wymagających i słabych glebach V i VI klasy bonitacyjnej. Dzięki rozwiązaniom permakulturowych jakie stosują właściciele, siedlisko wciąż się rozwija mimo gleby nie najlepszej jakości. Wspólnie z gospodarzem Doliny Mgieł i reprezentantkami firmy Caterpillar posadziliśmy na terenie siedliska 650 drzew: brzozę, olszę czarną oraz graba.

Po co sadzimy drzewa w gospodarstwie permakulturowym?

Drzewa dają ogromne możliwości poprawy jakości środowiska i odgrywają istotną rolę w funkcjonowaniu krajobrazu rolniczego. Korzenie drzew pomagają w zapewnieniu glebie dostępu do wody i powietrza, a przede wszystkim chronią przed suszą, która tak bardzo daje nam się we znaki w ostatnich latach. Sadzenie drzew umożliwia przywrócenie obszarowi jak najbardziej naturalnego stanu, warunków przyciągających ptaki oraz owady zapylające.

Dolina Mgieł – wybierz się w ciekawą podróż!

Dolina Mgieł jest zjawiskowym miejscem, w którym można odpocząć i połączyć się z naturą. Brak hałasu i zgiełku pozwala na wyciszenie i zapomnienie o stresujących dniach w mieście. Obszar znajduje się w bliskiej odległości od rzeki Pilicy, a dodatkowo wokół pokryty jest lasami. Gospodarze dają mozliwość spędzenie czasu na terenie osady, oferują również liczne warsztaty i szkolenie w temacie permakultury. 


Serdecznie dziękujemy firmie Caterpillar za  wkład w poprawę jakości środowiska naturalnego i posadzenie 650 drzew na terenie Doliny Mgieł. Dziękujemy pracowniczkom firmy za niezwykłe zaangażowanie i wytrwałość!