Wystarczy 500 punktów, by posadzić drzewo - Czas na las z Kaufland Card!

Wystarczy 500 punktów, by posadzić drzewo - Czas na las z Kaufland Card!

11 April 2024

W okresie od 11 do 30 kwietnia klienci sieci sklepów Kaufland będą mogli symbolicznie posadzić swoje drzewo, wymieniając zebrane punkty lojalnościowe na dedykowany kupon z symbolem drzewa. Za każdą aktywację kuponu o wartości 500 pkt. zostanie posadzone drzewo.   

Sadzenie drzew jest skuteczną strategią przeciwdziałania globalnej zmianie klimatu oraz wspierania bioróżnorodności.

Różnorodność biologiczna to kluczowy element zapewniający prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów oraz zachowanie równowagi w przyrodzie, w tym zdrowia, dobrobytu i bezpieczeństwa ludzi. Dlatego tak ważne jest budowanie świadomości społecznej na temat korzyści, jakie zapewnia umiejętne zalesianie i wspomaganie bioróżnorodności. Współpraca z siecią sklepów Kaufland umożliwi nam nie tylko zebranie funduszy na posadzenie drzew, ale także dotarcie do osób, dla których tego typu przedsięwzięcia mogą być nowością. 

Cieszymy się, że możemy połączyć siły z tak dużą marką, jak Kaufland. Mamy nadzieję, że poprzez akcję Czas na las z Kaufland Card zachęcimy klientów do prostych działań na rzecz ochrony klimatu i posadzimy kolejne tysiące drzew – mówi Marek Piątkowski, prezes Fundacji Aeris Futuro.

Na czym polega akcja Czas na las z Kaufland Card?

Wystarczy 500 punktów, by posadzić drzewo! W okresie od 11 do 30 kwietnia klienci sieci sklepów Kaufland będą mogli wesprzeć program "Czas na las", wymieniając zebrane punkty lojalnościowe na dedykowany kupon z symbolem drzewa. Za każdą aktywację kuponu o wartości 500 pkt. zostanie posadzone drzewo. Po zakończeniu akcji, ustaleniu miejsca nasadzenia lokalne społeczności zostaną zaproszone do wspólnego sadzenia. 

Zadrzewianie to kolejne przedsięwzięcie, którego celem jest ograniczenie śladu węglowego, ochrona klimatu i bioróżnorodności. Lasy i inne rozległe tereny zielone pełnią ważną rolę związaną ze wsparciem bioróżnorodności, retencji oraz pochłanianiem dwutlenku węgla. Są siedliskiem dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Mając tego świadomość, we współpracy z Fundacją Aeris Futuro rozpoczynamy akcję Czas na las z  Kaufland Card, do której zapraszamy klientów. W okresie 11 do 30 kwietnia klienci mogą wymieniać zebrane punkty lojalnościowe na dedykowany kupon z symbolem drzewa. Wystarczy 500 punktów, by zasadzić drzewo.  Następnie wszystkie „zebrane” drzewa posadzimy wspólnie z Fundacją Aeris Futuro i lokalną społecznością – wyjaśnia Maja Szewczyk, dyrektor Działu Corporate Affairs w Kaufland Polska.

Zebrane podczas akcji z siecią sklepów Kaufland fundusze umożliwią posadzenie rodzimych gatunków drzew. 

Odpowiednio dobrane do warunków siedliska, spełniające cele nasadzeń rodzime gatunki zostaną posadzone tak, by móc efektywnie odpowiedzieć na aktualne potrzeby środowiskowe wybranych terenów. Po określeniu lokalizacji i optymalnego czasu dokonania nasadzeń do wspólnego sadzenia roślin zaproszone zostaną lokalne społeczności. 

Doceniamy partnerów, którzy przykładają wagę do rozwoju w sposób zrównoważony, z poszanowaniem środowiska naturalnego. 

Sieć sklepów Kaufland wyznaczyła sobie ambitne cele dotyczące ochrony klimatu, w tym m.in. do 2030 roku chce ograniczyć emisje związane z działalnością przedsiębiorstwa o 80% (w stosunku do 2019 r.)

Aby zrealizować tę misję Kaufland:

  • Zasila wszystkie swoje obiekty zieloną energią.
  • Inwestuje w energooszczędne i ekologiczne instalacje chłodnicze, oświetlenie i odzysk ciepła odpadowego
  • Ogranicza zużycie tworzyw sztucznych w opakowaniach produktów marek własnych i zwiększa możliwości ich recyklingu.
  • Stawia na zrównoważoną logistykę, optymalizuje transport, rozwija sieć stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
  • Angażuje się w usuwanie odpadów ze środowiska, m.in. biorąc co roku udział w Akcji Sprzątania świata.