1000 drzew w gminie Przedbórz dzięki Zentiva Polska

1000 drzew w gminie Przedbórz dzięki Zentiva Polska

05 kwietnia 2023

Wspólne sadzenie drzew w gminie Przedbórz miało na celu między innymi przyspieszenie odnowy terenów zdegradowanych, na które zaczęły wkraczać obce gatunki inwazyjne, takie jak ekspansywna i trudna do eliminacji robinia akacjowa. Gatunki inwazyjne to istotny czynnik zagrażający różnorodności gatunkowej, która jest kluczowa dla utrzymania stabilności oraz odporności ekosystemu. Wypieranie rodzimych gatunków drzew przez rośliny inwazyjne łańcuchowo powoduje zanikanie zwierząt, które tracą swoje siedliska oraz pożywienie.

Zdegradowane tereny obsadzone drzewami dzięki Zentiva Polska! 1000 drzew w gminie Przedbórz to dla firmy kolejny krok w ramach strategii „milion drzew do 2030 r.

Sadzenie rodzimych gatunków drzew to istotne wsparcie dla bioróżnorodności!

Wolontariusze firmy Zentiva Polska nie mieli prostego zadania, gdyż drzewa sadzone były na terenach zniszczonych o niełatwym podłożu. 4 kwietnia 2023 r. pomimo trudności, korzystając z cieplejszych wiosennych dni w pocie czoła i z nie lada wysiłkiem, 40 dzielnych wolontariuszy podjęło wyzwanie i zdołało posadzić aż 1000 drzew. Wybrane gatunki rodzime (500 brzóz i 500 dębów) diametralnie zmienią charakter obszaru, na którym zostały posadzone.

Gdzie odbyło się sadzenie drzew?

Drzewa zostały zasadzone na terenie gminy, której siedziba – malownicze miasto Przedbórz, szczyci się bogatą tradycją historyczną. Niegdyś ciągnęły tamtędy kupieckie wozy, zastępy rycerskie i królewskie orszaki zmierzające na obrady w Piotrkowie. W granicach miasta znajduje się Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Majowa Góra”, a w ramach samej gminy znajdziemy dwa rezerwaty przyrody: rezerwat przyrody Czarna Rózga oraz rezerwat przyrody Piskorzeniec.

Doceniamy przedsiębiorstwa, które chcą dbać o środowisko i przeciwdziałać globalnej zmianie klimatu. 

Jako firma farmaceutyczna Zentiva ma pełną świadomość swojego wpływu na środowisko, dlatego kładzie tak duży nacisk na realizację programu zrównoważonego rozwoju w ramach strategii biznesowej. Częścią tej strategii jest włączenie się w obchody Międzynarodowego Dnia Lasów, zobowiązując się do posadzenia 1 miliona drzew do 2030 r. Posadzenie przy naszym wsparciu 1000 drzew w gminie Przedbórz to cegiełka, którą firma dokłada do swojego planu.

Wydarzenie odbyło się dzięki wsparciu Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła”, który skupia się na szeroko rozumianej edukacji ekologicznej, organizując warsztaty, projekty, wyjazdy i szkolenia.Czy akcje wspólnego sadzenia drzew mają jakiś głębszy sens?

Wydarzenia takie, jak wspólne sadzenie drzew, które udało się nam sprawnie przeprowadzić razem z firmą Zentiva Polska, faktycznie posiada inne mniej oczywiste korzyści, wykraczające poza sam fakt wzbogacenia terenu o sadzonki drzew. Dzięki takim wydarzeniom rośnie m.in. ekologiczna świadomość, która owocuje z czasem w innych obszarach działalności samej firmy, jak i wpływa na indywidualne decyzje podejmowane przez uczestników wydarzenia. 

Dodatkowo pracownicy i wolontariusze mają okazję potrenować działanie w zespole, będąc w zupełnie innym, zapewne znacznie przyjemniejszym otoczeniu niż do tej pory. Warto także przypomnieć o tym, że wysiłek fizyczny w otoczeniu przyrody to ogromna korzyść dla naszego ducha i ciała, dlatego, nawet jeśli zadanie było trudne i męczące, to poza satysfakcją, można poczuć odprężenie i większy spokój wewnętrzny.

Dziękujemy Zentiva Polska Sp. z o.o. za zaangażowanie w strategię zrównoważonego rozwoju, podjęcie wyzwania, jakim było sadzenie tak dużej liczby drzew na niełatwym terenie i tym samym wsparcie bioróżnorodności oraz pozytywne działanie dla naszego wspólnego dobra, jakim jest klimat!

Dziękujemy także Ośrodkowi Działań Ekologicznych „Źródła” za cenne wsparcie i współpracę w organizacji wydarzenia.


Aktualności